Masz pytanie? Skontaktuj się z nami:

 +48 666 055 978 +48 530 560 930

kabo-sport@wp.pl

Odstąpienie od umowy

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6.1.      Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych od odebrania przesyłki, odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy do sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

6.1.1.    pisemnie na adres: ul. Sienkiewicza 17, 06-300 Przasnysz ;

6.1.2.    w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kabo-sport@wp.pl;

6.2.      Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Odstąpienie od umowy”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

6.3.      Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy i otrzymania towaru, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem kosztów za przesyłkę odsyłanego produktu). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument (przelew, lub zwrot na kartę)

6.4.      Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Sienkiewicza 17 06-300 Przasnysz.

6.5.      Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

 

WZÓR FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 

...............................................                                                 ......................, dn. ......................

................................................

................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

 

                                                                                Salon Odzieży i Obuwia

                                                                               KABO-SPORT

                                                                            Paweł Modzelewski

                                                                               ul. Sienkiewicza 17

                                                                               06-300 Przasnysz

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(zawartej na odległość)

 

                 Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję o umowy sprzedaży następujących rzeczy

(proszę podać nr katalogowy i rozmiar).....................................................................................

………………………………………………………………………………………………………........

Nr zamówienia ( nr aukcji)…………….....…………………………………………………………….

Data zawarcia umowy ………………......…………………………………………………………….

Data odbioru przesyłki ……………………………....………………………………………………...

Proszę o zwrot kwoty......................zł (słownie: …....................................................................)

Dane właściciela konta………………………………………………..…………………………….....

………………………………………………………………………....…………………………………

Nr konta .....................................................................................................................................

 

 

 

                                                                            ………………………………………………

                                                                                                 podpis Konsumenta

 

  • Do zwracanego towaru proszę załączyć oryginał paragonu.
  • Karton od butów nie może być zniszczony (obklejany taśmą)
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl