Masz pytanie? Skontaktuj się z nami:

 +48 666 055 978 +48 530 560 930

kabo-sport@wp.pl

Odstąpienie od umowy

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6.1.      Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych od odebrania przesyłki, odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy do sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

6.1.1.    pisemnie na adres: ul. Sienkiewicza 17, 06-300 Przasnysz ;

6.1.2.    w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kabo-sport@wp.pl;

6.2.      Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Odstąpienie od umowy”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

6.3.      Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy i otrzymania towaru, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem kosztów za przesyłkę odsyłanego produktu)

6.4.      Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Sienkiewicza 17 06-300 Przasnysz.

6.5.      Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

 

WZÓR FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 

...............................................                                                 ......................, dn. ......................

................................................

................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

 

                                                                                Salon Odzieży i Obuwia

                                                                               KABO-SPORT

                                                                            Paweł Modzelewski

                                                                               ul. Sienkiewicza 17

                                                                               06-300 Przasnysz

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(zawartej na odległość)

 

                 Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję o umowy sprzedaży następujących rzeczy

(proszę podać nr katalogowy i rozmiar).....................................................................................

………………………………………………………………………………………………………........

Nr zamówienia ( nr aukcji)…………….....…………………………………………………………….

Data zawarcia umowy ………………......…………………………………………………………….

Data odbioru przesyłki ……………………………....………………………………………………...

Proszę o zwrot kwoty......................zł (słownie: …....................................................................)

Dane właściciela konta………………………………………………..…………………………….....

………………………………………………………………………....…………………………………

Nr konta .....................................................................................................................................

 

 

 

                                                                            ………………………………………………

                                                                                                 podpis Konsumenta

 

  • Do zwracanego towaru proszę załączyć oryginał paragonu.
  • Karton od butów nie może być zniszczony (obklejany taśmą)
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl